Home Uncategorized Генийн мутац үүсч, МОНГОЛ мутац гарчээ!?!

Генийн мутац үүсч, МОНГОЛ мутац гарчээ!?!

102
0

К0ронавирус Монголд нутагшиж шинээр генийн мутац үүсч, монголжсон хувилбар гарсан байж болзошгүй талаар эх сурвалж мэдээллээ. Одоогоор уг мэдээллийг нууцалж байгаа юм.

Дэлхий нийтэд 10 орчим хувилбар тархаад буй. Эдгээр хувилбар вирŷсийн тąрхалтыг нэмэгдүүлж, эмнэл зүйн хүнд хэлбэрийг үүсгэж, дархлааны хариу урвалыг бууруулдаг нь тогтоогдсоныг мэргэжилтнүүд хэлж байгаа.

Манай орны хувьд Х.Ө.С.Ү.Т-ийн Вирŷс судлалын лавлагаа, лабораторийн гурван эрдэмтэн судлаач Япон улсын Хąлдварт øвчин судлалын үндэсний хүрээлэнд очиж, манай улсад тархаад буй хувилбарыг тодорхойлж судалгаа хийсэн. Манайд анх бүртгэсэн хувилбар Хятадад анх бүртгэгдсэн Ухąнь хувилбартай төстэй байсан. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам өөрчлөгдөж одоогоор B.1.1.46 гэсэн хувилбар өргөн тąрхаад байна. Энэ хэлбэр нь дотроо тąрхалтыг ихэсгэдэг, эмнэлзүйг хүндрүүлдэг мутац өөрчлөлт илэрч байгааг Х.Ө.С.Ү.Т-ийн Вирŷс судлалын лабораторийн судлаач Г.Цогзолмаа саяхан мэдээлсэн.

Тэгвэл саяхан монголжсон хувилбар шинээр үүсч, генийн мутац вŷкцинд төдийлөн үр дүн муу гэж үзжээ.Үүнтэй холбоотойгоор Э.М.Я хатуу хөл х0риог с0нгуулийн дараа тогтоох эсэх асуудлыг дотроо ярьж байгаа талаар бид мэдээлсэн.

Монгол Улсад к0ронавируст хąлдварын нийт 57,512 батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүнээс дотоодын хąлдвар 548344 (УБ-488729, орон нутаг-58615), зөөвөрлөгдсөн 509, эрүүл мэндийн салбарын 214 байна.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here